България

Новини

Научете повече за новините от Тева в България и по света

Най-важните новини
Прочетете последните новини от Тева
AMR Action Fund: Възвръщане на надеждата в най-мощния инструмент на здравеопазването

Антибиотиците могат да помогнат за спасяването на живот. Но това не е дори цялата история.

Прочетете повече
Отчет за прогреса по опазване на околната среда, социални инициативи и управление на Тева (ESG Progress Report)
Прочетете повече
Тева Фармасютикълс дарява медикаменти за потенциално лечение на COVID-19 в България
Прочетете повече