Оповестяването на предоставяне на стойност към медицински специалисти и здравни организации е част от инициативата за прозрачност предприета от Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharm).

Съвместната работа със здравни специалисти е изключително важна за Актавис ЕАД – компания на Teva и в тази връзка приемаме прозрачността и почтеността много сериозно.

Ние вярваме, че прозрачността се отразява върху надеждността на нашата компания и създава доверие в нея. Ние имаме ангажимента да спазваме всички приложими правила и разпоредби, които се отнасят до нея.

Предоставяне на стойност от Актавис ЕАД-компания на Teva към медицински специалисти и здравни организации за България.

Отчет за оповестяване за 2017 г.    Методологическо указание 2017 г.

Отчет за оповестяване за 2018 г.    Методологическо указание 2018 г.

Отчет за оповестяване 2019            Методологично указание 2019

 

Взаимодействия на Teva по света с пациентски организации.