Accord

Actavis Bulgaria


ТЪРГОВСКИ КОНТАКТИ

Drugs

 

Пълната гама от лекарства и фармацевтични продукти на Актавис ЕАД - компания на Тева се дистрибутират от Търговски дружества, лицензирани от Министерството на здравеопазването за търговия на едро с лекарствени средства.

Поради структурата на Актавис ЕАД, търговците на едро са краен потребител на компанията, тъй като компанията не дистрибутира до аптеки, болници, лечебни заведения, а това се извършва от дистрибутори (търговци на едро), на които продава.

Нашите клиенти имат ключово значение за успеха ни.

Търговци на едро 

Дистрибутор Град Адрес Телефон Ел. поща
Фьоникс АД София 1172 ул. “Акaд. Стефан Младенов” 3 965 81 00   libra@libra-ag.com
Софарма Трейдинг София 1220 бул. "Рожен" 16 813 36 61   office@sopharmatrading.bg
Стинг ООД София 1592 бул. “А. Йорданов” 6 97 031   office.sofia@stingpharma.com
Фаркол АД Бургас 8000 ул. "Сан Стефано" 28 056/ 85 17 21   burgas@farkol.com
Фармнет АД София 1000 Район "Кремиковци" 0875 341 700   info@farmnet.bg

  • Назад
  • Печат
  • Изпрати

Търговски контакти

Оник Меджелян
Директор
"Връзки с клиенти"

тел: +359 (2) 9321 739
Onik.Medjelian@actavis.com  

..........................................

Актавис ЕАД
Централен офис
бул."България" 109 гр.София 1407
тел.: +359 (2) 9321 861