Accord

Actavis Bulgaria


СЪГЛАСИЕ ЗА ПОКАЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Този продукт може да бъде закупен единствено с рецепта след предписание от лекар. Информацията за това лекарството е предназначена само за лекари или фармацевти. Приемайки достъпа до тази информация, Вие поемате цялата отговорност и потвърждавате, че сте медицинско лице (лекар или фармацевт).