Accord

Actavis Bulgaria


Съобщения за пресата

03 АВГУСТ 2016 / Без категория

 

Тева приключва придобиването на Актавис Дженерикс

Тева Фармасютикъл Индъстрийз Лтд. (NYSE и TASE: TEVA) и Алерган плс (NYSE: AGN) обявиха на 2 август 2016 г., че Тева приключи придобиването на генеричния бизнес на Алерган (“Актавис Дженерикс”).

Това стратегическо придобиване обединява два водещи генерични бизнеса с допълващи се силни страни, възможности за Разработка и Развитие (R&D), продукти в процес на разработка и съществуващи продуктови портфолиа, географско присъствие, оперативни мрежи и култура.

То превръща Тева в по-силна, по-конкурентоспособна компания с добри позиции да се развива успешно на динамичния световен пазар, да реализира възможностите, предлагани от силно атрактивния глобален и американски генеричен пазар и да доставя генерични лекарства с най-високо качество на максимално конкурентни цени, като осигури допълнителни ползи за пациентите, здравните системи и инвеститорите в цял свят.

“Придобиването на Актавис Дженерикс се случва във време, когато Тева е по-силна от всякога—както в генеричния, така и в иновативния бизнес,” казва Ерез Вигодман, Президент и Главен изпълнителен директор на Тева.

“Чрез придобиването на Актавис Дженерикс ние създаваме нова Тева със силна основа, подобрен финансов профил и по-диверсифицирани източници на приходи, както и стабилна печалба, подкрепени от силни фактори за продуктово развитие както при генеричните продукти, така и при иновативните лекарства. Това е база, от която се очаква да генерира дългогодишен ръст на продажбите и печалбите, както и значителни парични потоци.”

Господин Вигодман продължава: “Ние сме уверени, че можем да реализираме свързаните с това придобиване прогнозни синергии и прираст за нашите акционери и бързо да интегрираме Актавис Дженерикс в Тева. Освен това в резултат на укрепения финансов профил след сделката ще можем още по-добре да се възползваме от възможностите на Разработка и Развитие (R&D) на Тева за обезпечаване ръста на продажбите и разширяването на нашето портфолио във всички подразделения.

Силните, обединени парични потоци ще позволят бързо намаляване на задлъжнялостта и ще ни дадат възможност да продължим с разпределянето на капитал, насочено към поддържане на нашето портфолио от иновативни продукти в процес на разработка и съществуващо продуктово портфолио, както и към повишаване на възвръщаемостта за акционерите.”

С придобиването, Тева вече притежава приблизително 338 регистрации на лекарствени продукти, очакващи одобрение от Агенцията по храните и лекарствата, и заема лидерското мястопо подадени first-to-file около 115 съкратени заявления за нови лекарствени продукти, очакващи одобрение в САЩ. След продажбата на активи в Европа, Тева ще притежава продукти в

процес на разработка, благодарение на което ще пусне над 5 000 продукта на пазарите в региона. На пазарите на Тева с потенциал за растеж, обхващащи Азия, Африка, Латинска Америка, Среден Изток, Русия и ОНД, в момента има около 600 продукта, за които се очаква одобрение. Като цяло Тева предвижда да пусне 1500 генерични лекарства на световния пазар през 2017 г.

Продуктите на Тева са генерирали приблизително 215 млрд. щ.д. икономии за здравната система на САЩ през последното десетилетие; тази цифра ще продължава да расте дори и с още по-бързи темпове след придобиването.

“Тева вече притежава някои от най-добрите активи, човешки ресурси и възможности в индустрията. Ние носим първостепенна отговорност да превърнем тези силни страни в значими резултати за пациентите, клиентите и обществата, на които служим, както и за нашите акционери,” каза Сиги Олафсон, Президент и Главен изпълнителен директор на Глобални генерични лекарствени продукти в Тева “Имаме удоволствието да приветстваме нашите талантливи нови колеги от Актавис Дженерикс, сред които много учени и бизнес лидери на световно ниво.”

Увеличен глобален търговски обхват

 Придобиването на Актавис Дженерикс от Тева подобрява международните търговски възможности и значително увеличава мащаба на продажбите и Разработка и Развитие (R&D) платформите й в световен план. Предлагайки достъп до най-големия в света избор на лекарства —с повече от 1800 лекарства и 16 000 продукта—Тева вече има търговско присъствие на 80 пазара, като е сред първите три водещи компании на над 40 пазара и глобален лидер на всички ключови световни пазари.

Основни финансови показатели

Очаква се Тева да постигне синергийни ефекти по отношение на разходите и данъчни икономии в размер на 1,4 млрд. годишно до края на 2019 г. като елиминира дублирането и неефективността в глобален план и се възползва от икономии от мащаба.
Алерган плс получи 33,43 млрд. щ.д. в налични средства и приблизително 100 млн. акции на Тева.
Силен обединен екип с глобална лидерска роля и служители със задълбочен опит във различните бизнеси

Двете компании са с близка културна и стратегическа съвместимост, а Тева е фокусирана върху ефективното използване както на професионалните знания, така и на специалистите на организациите. Разширеният висш управленски екип на компанията се състои от лидери от Тева и от Актавис. Той е структуриран така, че да използва ефективно силните професионалисти от двете организации, за да се гарантира, че новата компания ще се възползва от разширеното си търговско присъствие в световен мащаб и Тева ще запази силата си на световен лидер в бизнеса с генерични лекарства.

При наличието на тази структура още от първия ден компанията незабавно се ориентира към максимизиране на растежа във всичките си глобални бизнеси.

Интеграция на оперативно равнище и готовност

Тъй като споразумението за придобиване беше обявено през м. юли 2015 г., екипите по интеграцията в Тева и Актавис Дженерикс работиха усилено, за да планират обединението на двете компании, за да се гарантира, че обединената компания ще заработи веднага след приключване на сделката. В резултат на тези действия Тева веднага ще започне да се възползва от предимствата, които предлага придобиването на Актавис Дженерикс.

„Тева, заедно с Актавис, ще заеме водеща позиция на българския фармацевтичен пазар“, споделя Николай Хаджидончев, Генерален мениджър за България, Тева Фармасютикълс България ЕООД. „В България обединената компания има два модерни завода, които отговарят на най-високите световни стандарти във фармацевтичното производство.

За обединената компания работят близо 2000 служители, доказани професионалисти. Тева и Актавис имат най-богатото продуктово портфолио, което включва широка гама медикаменти за социално-значими заболявания в областта на кардиология, онкология, централна нервна система, антибиотици, метаболизъм, дихателна система, опорно-двигателен апарат, храносмилателна система, богата гама продукти без лекарско предписание и хранителни добавки.

Това стратегическо сливане ще предостави на българските пациенти още по-голям и достъпен избор от висококачествени генерични и иновативни медикаменти. Заедно ние сме по-силни, по-добри и изключително ентусиазирани за нашето общо бъдеще като една компания“.


За Тева
Тева Фармасютикъл Индъстрийз Лтд. (NYSE и TASE: TEVA) е водеща световна фармацевтична компания, която доставя висококачествени, решения за здравеопазването, насочени към пациента, които се използват всеки ден от милиони пациенти.

Със седалище в Израел, Тева е най-големият производител на генерични лекарства в света, който използва портфолиото си от над 1800 молекули за производството на широка гама генерични продукти в почти всички терапевтични области. По отношение на иновативните лекарствени продукти Тева заема водеща позиция в света при иновативните терапии на разстройства на централната нервна система, включително болка, и разполага със силно портфолио от продукти за лечение на белодробни заболявания.

Тева обединява своите възможности в областта на генеричните и иновативните лекарствени продукти в своето подразделение за глобална дейност по Разработка и Развитие (R&D) за създаване на нови начини за решаване на проблема с неудовлетворените потребности на пациентите чрез съчетаване на средства за разработка на лекарствени продукти с изделия, услуги и технологии.

Чистите постъпления на Тева през 2015 г. възлизат на 19,7 млрд. щ.д. За повече информация посетете www.tevapharm.com.

Изявление на Тева за неприкосновеност съгласно Закона за реформа на съдопроизводството в сферата на частните ценни книжа на САЩ от 1995 г.:

Настоящото съобщение съдържа прогнозни изявления, които се основават на настоящите убеждения и очаквания на ръководството и са свързани с редица известни и неизвестни рискове и несигурност, поради което нашите бъдещи резултати, производителност или постижения биха се различавали значително от резултатите, производителността или постиженията, изразени или съдържащи се в тези прогнозни изявления.

Важни фактори, които биха могли да причинят или да допринесат за тези разлики, включват рискове, които се отнасят до: нашата способност да разработваме и пуснем в серийно производство допълнителни фармацевтични продукти; конкуренцията за нашите иновативни продукти, особено Copaxone® (който се изправя пред конкуренцията на алтернативни продукти за перорален прием и генерична версия); нашата способност да завършим придобиването на световния бизнес за генерични лекарства на

Алерган плс (“Актавис Дженерикс“) и да реализираме очакваните ползи от това придобиване (както и срока за реализирането им); фактът, че след приключване на придобиването на Актавис Дженерикс ще сме много по-зависими от нашия генеричен фармацевтичен бизнес в сравнение с преди; потенциалните ограничения върху нашата способност да участваме в допълнителни сделки или да понесем допълнителна задлъжнялост в резултат на значителния дълг, който ще поемем, за да финансираме придобиването на Актавис Дженерикс;

 фактът, че в течение на определен период от време след завършването на придобиването на Актавис Дженерикс, ще разполагаме със значително по-малко налични парични средства от преди, което би могло да окаже неблагоприятно влияние върху способността за растеж; вероятност от финансови наказания, глоби и други санкции, както и други неблагоприятни последици, възникващи от нашите текущи проучвания на Закона за чуждестранните корупционни практики (FCPA) и свързани въпроси; нашата способност да

постигнем очакваните резултати от инвестициите в специализираните и други продукти в процес на разработка; нашата способност да идентифицираме и успешно да предложим оферта за подходящи обекти за придобиване или възможности за лицензиране, или да завършим и обединим придобивания; степента, в която всеки производствен или проблем по отношение контрола на качеството накърнява нашата репутация за качествено производство и е свързано със скъпоструващо ликвидиране на последствията; засилен държавен контрол както в САЩ, така и в Европа върху

нашите споразумения за уреждане на патенти; нашето излагане на валутни колебания и ограничения, както и на кредитни рискове; ефективността на нашите патенти, споразумения за конфиденциалност и други мерки за защита на правата на интелектуална собственост на нашите специализирани лекарства; ефектът от реформите в регулацията на медицинските грижи и ценообразуването на лекарствата, реимбурсирането и покритията; конкуренцията на нашите генерични продукти както от страна на други

фармацевтични компании, така и в резултат на повишен натиск от държавното ценообразуване; правителствени проучвания за търговските и маркетинговите практики, особено по отношение на нашите специализирани фармацевтични продукти; неблагоприятни последици от политическа или икономическа нестабилност, сериозни военни действия или терористични актове върху нашите важни операции в цял свят; прекъсвания в нашата верига на доставките или проблеми с вътрешнофирмени или външни системи за информационни технологии, които оказват

неблагоприятно въздействие върху нашите сложни производствени процеси; значими прекъсвания в нашите системи за информационни технологии или нарушения в сигурността на нашите данни; конкуренция на нашите специализирани фармацевтични бизнеси от страна на компании с по-големи ресурси и възможности; влияние на непрекъснатата консолидация на нашите дистрибутори и клиенти; намалени възможности за получаване на изключителност на пазара на САЩ за важни нови
генерични продукти; потенциална отговорност в САЩ,

Европа и други пазари за продажба на генерични продукти преди окончателно решаване на висящи съдебни патентни спорове; потенциално излагане на искове по отношение качеството на продукцията, които не са покрити със застраховка; всяко ненаемане или незадържане на ключови сътрудници или непривличане на допълнителни изпълнителни и управленски специалисти; всяко неизпълнение на комплексните задължения за отчитане и

плащане по програмите за медицинска помощ и грижи; значителни разходи за обезценка, свързани с нематериални активи, делова репутация и имущество, машини и съоръжения; последиците от по-силното влияние и произтичащата наша зависимост от достъп до капиталовите пазари; потенциално значимо повишение в данъчните задължения; последиците върху нашата обща ефективна данъчна ставка от прекратяването или изтичането на правителствените програми или данъчните облекчения или

промяна в нашия бизнес; различия в патентните законодателства, които могат да повлияят неблагоприятно върху нашата способност да произвеждаме нашите продукти по най-ефикасния начин; рискове за околната среда; и други фактори, които са разгледани в нашия Годишен отчет образец 20-F за годината, приключила на 31 декември 2015 г. и в другите ни отчетни документи, подадени в Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ („SEC"). Прогнозните изявления се отнасят само за датата, на която са направени и ние не поемаме отговорност за актуализиране или ревизиране на прогнозни изявления или друга информация, независимо дали поради нова информация, бъдещи събития или друго.

  • Назад
  • Печат
  • Изпрати