Accord

Actavis Bulgaria


Съобщения за пресата

17 ОКТОМВРИ 2016 / Без категория

 

Повишаваме качеството на живот на хората

Actavis OTC Stand

Актавис - компания на Тева, беше платинен спонсор на шестия Конгрес по фармация с международно участие, който се проведе от 13 до 16 октомври в гр. Сандански.
Конгресът, организиран от Българско научно дружество по фармация, премина под мотото „PharmaceutiQoL Challenges&Avenues”.

В събитието участваха над 250 български и международни експерти, изявени учени в своята област, които се обединиха около идеята, че фармацевтичната индустрия и експертите трябва да работят заедно в създаването на нови формули, които да подобряват качеството на живот на хората, за да живеят и да се чувстват по-добре.

В програмата бяха включени всички съвременни раздели на фармацията и бяха обсъдени теми като „Фармакология, Tоксикология и лекарствена безопасност, „Нанотоксикология“, „Клинична фармация и фармакотерапия“, „Социална фармация и фармацевтична регулация.“

Г-н Николай Хаджидончев - Изп. директор на Актавис ЕАД, представи накратко обединената компания, лидерските позиции на българския пазар, ползите от обединението на Тева и Актавис както в международен мащаб, така и в България. Компанията ни беше представена и с фирмен щанд, представяйки богатата продуктова гама от продукти без лекарско предписание на Актавис - компания на Тева.

Проф. Георги Момеков - председател на Българско научно дружество по фармация, изказа лична благодарност на компанията ни за активната, традиционна подкрепа в цялостната дейност на дружеството.


  • Назад
  • Печат
  • Изпрати