Accord

Actavis Bulgaria


Съобщения за пресата

14 ФЕВРУАРИ 2017 / Спонсор

 

Актавис – компания на Тева получи приз за подкрепа на филантропията сред своите служители

Актавис получи бронзов плакет за подкрепата на дарителство по ведомост сред служителите си през 2016.
Дарителството по ведомост е начин за дарение, която дава възможност на служителите да даряват на одобрена организация директно при получаване на работната си заплата.

Цялата сума, която служители на Актавис са дарили през миналата година възлиза на EUR 1900. Дарението по ведомост покрива разходи към много социални каузи като подкрепа за изоставени деца, осигуряване на лечение на деца. Най-голяма част от дарението на служителите на Актавис отива за асоциацията „И нас ни има“. Асоциацията обединява родители на деца с различни увреждания. Дейностите на Асоциацията са основно насочени към осигуряване на по-добри условия за живот на деца с увреждания и целодневни занимания, за да не бъдат отделяни от семейната среда.

Годишната почетна награда се присъжда за трети път и е основана от българското дружество по Човешки ресурси, Българската Асоциация за управление на Хора и фондация Bcause, за да отдаде признание на работодателите, които разработват регулярно месечно дарение и насърчават доброволчеството сред служителите си.

Средствата, събрани от дарителство по ведомост през изминалата година в България, възлизат на EUR 286 236. Този резултат е възможен благодарение на над 50 специалисти по ПР и ЧР, които правят дарението на работното място значимо, смислено, сигурно и ефективно.

  • Назад
  • Печат
  • Изпрати