Accord

Actavis Bulgaria


Съобщения за пресата

25 АПРИЛ 2017 / Без категория

 

Доброволци от Актавис засадиха над 500 дървета в деня на Земята

Actavis volunteers planted trees in Earth Day

Служителите Актавис, компания на Тева отпразнува 22 април, денят на Земята със засаждане на дървета около Елин Пелин и национален парк „Сините скали“, Сливен. Доброволци от Актавис заедно със своите семейства залесиха 3 дка с ела в гора от Натура 2000 близо до с.Байлово. Бяха насадени над 450 дръвчета на терен с доста голяма денивелация.

Мястото беше предварително обработено, а залесяването се налагаше след планирана санитарна сеч. По този начин допринесохме за възстановяването на гората в този район, както и за разнообразието на видовете в нея, което я прави по-устойчива. Служители на Актавис от Южна България помогнаха за залесяване с нови видове в новосъздадения дендрариум в парк „Сините камъни“, Сливен.

Той се намира на площ от 4 дка в разсадника на Абланово. Представлява ботаническа градина за дървесни видове. Създаден е наскоро с образователна цел, насочена към малките и големи природолюбители. Благодарение на доброволците от Актавис бяха насадени големи фиданки, с височина над 1,50 м от различни дървесни видове.

В допълнение Актавис, компания на Тева дари над 1900 малки дръвчета на горските стопанства в Дупница, Елин Пелин, както и на Национален парк „Българка“, Габрово и парк „Сините камъни“, Сливен.

  • Назад
  • Печат
  • Изпрати