Accord

Actavis Bulgaria


ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

Балканфарма Дупница АД е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ 2 ИПП-02-11/28.12.2011 г. по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”

 

  • Назад
  • Печат
  • Изпрати