Accord

Actavis Bulgaria


ЗАВОДИ

 

Нова линия в Дупница

Производствени мощности на Групата Актавис в България

Производствените мощности на Актавис в България се състоят от два завода в градовете Дупница и Троян и дейността им се ръководи от Aктавис Оперейшънс ЕООД . Заводите имат над 50-годишна традиция във фармацевтичното производство и до преди няколко години бяха познати като Балканфарма - Дупница АД и Балканфарма – Троян АД. Приватизирани са през 1999 г. и в момента са собственост на Актавис Груп.

Производствени технологии, капацитет и продукти

Двата завода произвеждат готови генерични лекарствени форми като се специализират в отделни производствени технологии:

Дупница – твърди лекарствени форми
• таблети / капсули
Сред тях най-добре са представени сърдечно съдовите препарати, аналгетиците и препаратите за централната нервна система.

Троян - течни лекарствени форми
• антиацидни суспензии
• кремове и унгвенти
• сиропи

Едва около 5% от продукцията на заводите се реализира на българския пазар. Останалата част е предназначена за чужди пазари, сред които са традиционните пазари на Западна Европа. През последните години продуктите на българските заводи навлизат и на пазарите в Северна Америка като САЩ и Канада, както и Бразилия, Австралия и Нова Зенландия и др.

Инвестиции и модернизиране

Фармацевтичните заводи в Дупница и Троян са част от Актавис Груп от 2000 г. От тогава на трите производствени площадки се реализира мащабна инвестиционна програма за тяхното обновяване и модернизиране в съответствие с изискванията на международния стандарт за качество на произвежданите продукти “Добра производствена практика” (ДПП). Изцяло са обновени системите за качество, изградени са нови производствени мощности, а други са реконструирани.

 Actavis Operation site in Dupnitsa

 

 

 

 

През 2008 в Дупница приключи изграждането на Интегриран производствен комплекс (ИПК), включващ два таблетни цеха, Склад за материали и готова продукция и Звено за централно размерване на суровини и материали.
В завода в Троян е изграден нов Център по качество, а цехът за антиацидни суспензии и сиропи е изцяло обновен и модернизиран с увеличен капацитет. През 2007 г. започна строителството на нов автоматизиран Склад за материали и готова продукция.

Политика по опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа и техническия надзор

Като част от Актавис Груп, заводите в Дупница и Троян, се ангажират да управляват всички аспекти на своя бизнес по безопасен и отговорен начин, който опазва околната среда и допринася за здравето и благополучието на служителите и на общностите, в които работят.
В завода в Дупница е внедрена и поддържана система за управление на околната среда, здравето и безопасността при работа (СУОСЗБР), сертифицирана съгласно международните стандарти ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007
Заводът в Троян също е серифициран съгласно стандарт ISO 14001:2004.

Документи :

Политика по опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа и техническия надзор на "Балканфарма-Дупница" АД

Политика по опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа на "Балканфарма-Троян" АД

  • Назад
  • Печат
  • Изпрати

Контакти

Dupnitsa_Operations

Балканфарма
Дупница АД

ул. "Самоковско шосе" 3
Дупница 2600
Тел: 0701 58 477
Факс: 0701 58 555
dupoperations@actavis.bg

Балканфарма
Троян АД

ул. "Крайречна" 1
Троян 5600
Тел: 0670 68 102
Факс: 0670 62 610
trooperations@actavis.bg