Accord

Actavis Bulgaria


ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Тръжна документация                                                              

В качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект "Въвеждане в редовно производство на иновативни технология и състав на лекарствен продукт” Балканфарма Дупница АД обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции:Обособена позиция 1: Ролков компактор Обособена позиция 2: Таблетна преса Обособена позиция 3: Казан за непрекъснато филмово обвиване Обособена позиция 4: FT-NIR оборудване за анализ - комплект, съдържащ FT-NIR процес анализатор – 1 брой и етлайн анализатор – 1 брой Обособена позиция 5: Таргет бленд анализатор

Краен срок за подаване на оферти 9.07.2012 г. 17:00 ч.

Решение за откриване на процедура (PDF, 715 KB)
Обява (PDF, 218 KB)Пояснителен документ (PDF, 666 KB)
Оферта – образец (PDF, 194 KB)
Техническа оферта – образец (PDF, 489 KB)
Ценова оферта – образец(PDF, 244 KB)
Изисквания към офертите (PDF, 173 KB)
Технически спецификации (PDF, 699 KB)
Методика за оценка (PDF, 489 KB)
Декларация за валидност (PDF, 187 KB)
Декларация на кандидата (PDF, 181 KB)
Списък оборудване – образец (PDF, 145 KB)

Проектодоговори

 

 

 

 

 

  • Назад
  • Печат
  • Изпрати