Actavis Bulgaria


Актавис БЪЛГАРИЯ

Actavis products

 

На 17 март 2015 Актавис (NYSE:ACT) завърши придобиването на Алерган, създавайки нова глобална фармацевтична компания с годишен оборот от над $ 23 млрд. и лидер в новия за индустрията модел Growth Pharma.

Обединената компания има широка мрежа от търговски представителства в над 100 страни по света, силнo и устойчиво портфолио от оригинални продукти, водещ в световен мащаб генеричен бизнес, първокласна система за разработка на нови продукти, високо ефективни производствени мощности и опитен ръководен екип.

Портфолиото на Актавис +Алерган от оригинални продукти разполага с топ продукти в шест ключови терапевтични категории включително: Дерматология и естетична медицина, ЦНС, Офталмология, Женско здраве и Урология, Гастроентерология и Муковисцидоза, Кардиология и Инфекциозни болести.
Генеричното портфолио на Актавис +Алерган разполага с над 1,000 генерични, маркови генерици, и ОТС продукти.

Обединената компания е третия най-голям генеричен производител в САЩ и е на едно от първите 5 места на пазарите на 20 държави по света.

Осигуряването на непрекъснати иновации и ръст е първостепенен ангажимент към развитие на И§Р с инвестиции над $1.7 млрд. в дейности за излседване и развитие само за 2015, фокусирани върху стратегическо развитие иновативни продукти в портфолиото от оригинални, генерични, биоподобни и ОТС продукти.

Можете да научите повече за това вълнуващо обединение на www.Actavis.com

Нашата мисия

Разработваме и произвеждаме лекарства с най-високо качество. Отговаряме на настоящите и бъдещите нужди на клиентите чрез интелигентни инвестиции в научни изследвания и разработки. Ние предоставяме най-доброто обслужване и отлична стойност. Приветстваме многото култури в глобалния ни екип. Укрепваме общностите, в които живеем и работим. Изграждаме стойност за акционерите във всичко, което правим.

Производство на световно ниво

В България от 2000 г. Актавис притежава и управлява чрез производствената си фирма Актавис Оперейшънс ЕООД два завода за готови лекарствени форми в градовете Дупница и Троян. От тогава в двете производствени площадки се реализира мащабна инвестиционна програма за тяхното обновяване и модернизиране в съответствие с изискванията на международния стандарт за качество на произвежданите продукти “Добра производствена практика” (ДПП). 

 

  • Назад
  • Печат
  • Изпрати
 

 

модерни заводи

Dupnitsa Operation site 

Фармацевтичните заводи в Дупница и Троян бяха напълно модернизирани. Днес Актавис България разполага с производство на генерични лекарствени форми на световно ниво.