Accord

Actavis Bulgaria


КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Actavis is one of the biggest sponsors in Bulgaria

 

Като част една от най-големите фармацевтични компании в света, ние се ангажираме да подобряваме здравето на хората, да работим отговорно, да развиваме потенциала на нашите служители и да се ангажираме с общностите, в които работим и жевеем, като по този начин предаваме отговорността, която сме поели пред обществото.

Актавис - компания на Тева е един от най-големите корпоративни дарители в България. Ние допринасяме за подобряване на средата, в която живеем като участваме в редица проекти, свързани с корпоративното доброволчество и дарителство.

  • Назад
  • Печат
  • Изпрати