Accord

Actavis Bulgaria


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

Балканфарма Дупница АД в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 2 ИПП-02-11/28.12.2011 проведе процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции:
Обособена позиция 1 Ролков компактор
Обособена позиция 2 Таблетна преса
Обособена позиция 3 Казан за непрекъснато филмово обвиване
Обособена позиция 4 FT-NIR оборудване за анализ - комплект, съдържащ FT-NIR процес анализатор – 1 брой и етлайн анализатор – 1 брой                                                                                                                                          Обособена позиция 5 Таргет бленд анализатор”

Информация за сключен договор по Обособена позиция 4 FT-NIR оборудване за анализ (комплект) (PDF, 410 KB)Информация за сключен договор по Обособена позиция 5 Таргет бленд анализатор (PDF, 401 KB)Информация за сключен договор по Обособена позиция 3 Казан за непрекъснато филмово обвиване (PDF, 419 KB)Информация за сключен договор по Обособена позиция 2 Таблетна преса (PDF, 412 KB)Информация за сключен договор по Обособена позиция 1 Ролков компактор (PDF, 202 KB)

  • Назад
  • Печат
  • Изпрати